Mae'r gweithdai’n agored i bawb sy'n chwilfrydig am ddysgu gan eu corff a'u dychymyg eu hunain. Mae ein symudiadau’n dod yn fwyfwy gosgeiddig pan ddechreuwn ddod o hyd i'n dawns ein hunain ac ymddiried ynddi. Mae'n gymysgedd coeth o'n hanes, ein cof a’n hymateb i ddisgyrchiant. Mae'r gweithdai'n canolbwyntio ar brosesau sy'n cefnogi deialogau byw rhwng ein teimlad a'n dychymyg.  Trwy fyrfyfyrio strwythuredig rydyn ni’n rhoi gwerth ar ymddiried yn yr anhysbys ac, yn ei dro, y dawnsfeydd anhysbys a all ddod yn adnodd i ni. Un ffordd o ddechrau fel arfer yw arafu ddigon fel y gallwn ddechrau clywed yr hyn sydd eisiau symud o'n mewn.

Fel archaeoleg, rydyn ni'n araf bach yn dadorchuddio pethau cuddiedig. Mae’r gwaith symud yn cael ei gefnogi gan fathau eraill o gelf, fel ysgrifennu, darlunio, rhywfaint o ddefnydd o ddelweddau a gwrthrychau fel ffordd o roi sail i’n safbwyntiau ac ehangu’r safbwyntiau hynny.

Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn y gweithdai yn cael eu harwain trwy gyfres o wahoddiadau, sy'n ein hannog i brofi'r corff, ein dychymyg a sut rydyn ni'n ymateb yn greadigol i'r newid ymwybyddiaeth o foment i foment sy'n digwydd wrth ddawnsio. Does dim angen profiad, dim ond parodrwydd i weithio'n agored gyda sylw hunangyfeiriedig.