Symud a’r celfyddydau creadigol i bobl sy'n byw gyda dibyniaeth.

Mae llawer o’r prosesau caethiwus yn cychwyn fel ymgais i'n helpu i deimlo'n well, i'n helpu i reoli rhywfaint o boen neu anghysur. Gydag amser mae'r strategaethau hyn yn dod yn faich ac nid yw ein corff a’n meddwl yn gweithio gyda’i gilydd fel y dylen nhw. Wrth inni chwilio’n daer am ffordd o leddfu’n poen, rydyn ni hefyd yn gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i ffyrdd o reoli'r profiad o deimlo fel petaem wedi’n 'datgysylltu.'

Bydd y dosbarthiadau hyn yn ein hannog, trwy chwilfrydedd ac addfwynder, i droi ein sylw tuag at yr hyn y mae 'cysylltiad' yn ei olygu i ni.

Mae yna gyfoeth o ddoethineb yn ein corff ac mae ganddo allu i wella’i hun dim ond iddo gael yr amgylchiadau cywir. Rhan o broses adfer, efallai, yw’r broses hon o ymddiried a chanfod ffyrdd tuag at ailgreu’r 'cysylltiad' â ni'n hunain, pobl eraill, a'n hamgylchedd. Drwy archwilio symudiadau syml, cawn ein hannog i ddod yn gyfarwydd â theimladau newydd, a all ein helpu i feithrin perthynas fwy dyfeisgar a gwydn gyda'n corff. Dyma gymryd amser i ddyfnhau ein doethineb ein hunain a doethineb ein gilydd, a’r cyfan drwy brosesau creadigol fel symud, ysgrifennu a darlunio.