EIN HEGWYDDORION

 • Dod gyda meddwl agored i'r sesiynau symud a siarad, a gwneud gwrando’n ganolog i'r ffordd rydyn ni'n cyfathrebu.
 • Bod yn ddewr yn wyneb gwahaniaeth profiad gan ddangos parch a gofal i brofiad pob unigolyn.
 • Herio, cwestiynu a gwrando yn union fel yr hoffem i eraill wrando arnom ninnau.
 • Cwestiynu a gofyn am eglurder yn ôl yr angen, ond hefyd bod yn ddewr wrth oddef y diffyg gwybodaeth ar adegau fel yn achos unrhyw gyfarfyddiad creadigol.
 • Cefnogi mynegiant brwdfrydig ein gilydd yn ei gyflawnder, er y gallai hwnnw fod yn wahanol i'n ffordd ni o fynegi’n hunain.
 • Siarad o'r galon, o'n profiad ein hunain.
 • Bod â 'bwriad' cyffredin wrth sôn am ein profiad o ddawnsio, a chefnogi ein gilydd yn ystod y cyfnodau myfyrio drwy wrando a siarad yn yr ysbryd o ddyfnhau ein hymchwiliad yn unigol ac fel grŵp.

YR HYN FYDD EI ANGEN ARNOCH CHI AR GYFER Y DOSBARTH:

 • Cysylltiad rhyngrwyd 
 • Ap Zoom
 • Lle i symud
 • Llyfr nodiadau a beiro
 • Papur lluniadu a deunyddiau celf (pasteli olew, peniau neu bensiliau lliw)
 • Potel o ddŵr i dorri’ch syched
 • Cadair, os nad yw'n ymarferol ichi sefyll am gyfnod hir
 • Clustffonau di-wifr (dewisol)
 • Bwrdd i weithio arno, os yw eistedd ar y llawr yn anghyfforddus

Nodwch eich bod yn cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn ar eich risg eich hun.  Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gwneud y gweithgareddau hyn mewn man agored heb rwystrau. Ewch ar eich cyflymder eich hun bob amser.

Os byddwch chi'n teimlo eich bod ar fin llewygu, yn benysgafn, neu yn cael poen ar unrhyw adeg yn ystod y dosbarth neu'r digwyddiad, dylech roi’r gorau i’r gweithgaredd ac ymgynghori â meddyg.