Sesiynau i oedolion sy'n canolbwyntio ar symud, anadlu a chysylltiad trwy archwilio symudiadau strwythuredig a rhydd i gerddoriaeth.

Mae’r sesiynau'n dod â phobl ynghyd i archwilio a meithrin cysylltiad â'r corff a thrwy’r corff gyda chefnogaeth pobl eraill.

Mae'r sesiynau hyn ar gyfer pobl heb lawer o brofiad o sgiliau symud a dawnsio byrfyfyr.

Mae'r sesiwn hon yn addas i'r rhai sy'n gyfyngedig yn eu gallu i symud, sydd â phroblemau gyda phoen, neu'n gwella ar ôl cael strôc. Mae hefyd yn addas i bobl mwy egnïol.