Mae'r sesiynau hyn yn agored i bawb sy'n chwilfrydig am ddysgu gan eu corff a'u dychymyg eu hunain. Mae ein symudiadau’n dod yn fwyfwy gosgeiddig pan ddechreuwn ddod o hyd i'n dawns ein hunain ac ymddiried ynddi. Mae'n gymysgedd coeth o'n hanes, ein cof a’n hymateb i ddisgyrchiant. Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar brosesau sy'n hybu deialogau byw rhwng ein teimladau a'n dychymyg.

Trwy waith byrfyfyr strwythuredig rydyn ni’n rhoi gwerth ar ymddiried yn yr anhysbys ac, yn ei dro, y dawnsfeydd anhysbys a all ddod yn adnodd i ni. Un ffordd o fynd ati yw arafu digon fel y gallwn ddechrau clywed yr hyn sydd eisiau symud o'n mewn. Fel archaeoleg, rydyn ni, o dipyn i beth, yn dadorchuddio pethau cuddiedig.

Mae’r gwaith symud yn cael ei gefnogi gan fathau eraill o gelf, fel ysgrifennu, darlunio, delweddau a gwrthrychau i roi sail inni ac ehangu ein gorwelion.