Cymraeg

Yr iaith Gymraeg

Siaradwyd  yr iaith Gymraeg yng Ngheredigion ers tua’r chweched ganrif, ac mae’n rhan holl bwysig o’r diwylliant a’r treftadaeth leol. Yn ôl cyfrifiad 2011, roedd tua hanner poblogaeth Ceredigion yn siarad Cymraeg.

Os ydych chi’n gweithio yn y sector cyhoeddus, bydd gan eich cyflogwr gynllun gweithredu i’r iaith Gymraeg, a bydd eich cyflogwr yn gallu eich helpu i gael mynediad i gyrsiau i ddysgu. Mae’r iaith yn sgil gwerthfawr yn y sector breifat, gan fod nifer o gwsmeriaid yn gwerthfawrogi’r cyfle i dderbyn gwasanaethau Cymraeg. Mae’r gallu i gyfathrebu yng Nghymraeg yn gallu eich helpu chi i gael swydd.

Mae’r iaith yn fodd i gael mynediad i ddigwyddiadau cymdeithasol, a gallwch weld rhaglenni teledu Cymraeg ar S4C, neu gwrando ar Radio Cymru. Mae wefan golwg360.cymru yn cynnwys newyddion iaith Gymraeg, ac yn hysbysebu cyfleoedd swydd sy’n gofyn am sgiliau Cymraeg.

Yr iaith Gymraeg mewn addysg

Bydd plant yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol. I blant oedran cyn ysgol, mae Mudiad Meithrin yn trefnu addysg mewn Cylchoedd Meithrin, a digwyddiadau cymdeithasol anffurfiol yn eu sesiynau Ti a Fi. Holwch hefyd am sesiynau ‘Cymraeg i Blant’ yn eich ardal chi.

Cymraeg i Oedolion

Cewch chi groeso cynnes mewn gwersi dysgu Cymraeg i oedolion, sy’n cael eu cynnal yn y prif drefi yng Ngheredigion.

Gallwch ddarganfod mwy am y cyrsiau sydd ar gael gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol trwy fynd i www.dysgucymraeg.cymru

Mae rhain yn cynnwys y prif rhaglen dysgu Cymraeg i oedolion, a sesiynau penodol ar gyfer rhieni plant ifanc neu Cymraeg yn y Gweithle.

Ceir hefyd ddulliau mwy anffurfiol fel saysomethinginwelsh. Gallwch gofrestru am ddim i lawr-lwytho apiau i ddechreuwyr, ac yna talu wrth barhau gyda’r cwrs er mwyn cael mynediad i ragor o wersi.