Cwmni symud a dawns yw CAIN sy'n dod at ei gilydd yn rheolaidd i ddawnsio ac archwilio’u creadigrwydd.

Rydyn ni'n dod at ein gilydd i archwilio a meithrin cysylltiad â'n cyrff ein hunain a’n cyrff ein gilydd.

Rydyn ni'n dod i archwilio ein mynegiant a'n gweledigaeth artistig ein hunain ac rydyn ni'n cefnogi datblygiad ein llais artistig unigol a chyfunol.

Rydyn ni'n dod at ein gilydd yn y gymuned hon i fod yn weladwy yn ein mynegiant, ac i ddathlu ein cyrff a'n dychymyg. Rydyn ni'n dod at ein gilydd yn ein tebygrwydd a'n gwahaniaethau.

Rydyn ni'n dod at ein gilydd i ddyfnhau ac ymddiried yn ein hymgorfforiad a'n creadigrwydd ein hunain a all ein symud tuag at well iechyd. Rydyn ni'n dod at ein gilydd i gefnogi creadigrwydd cynhenid ein gilydd wrth inni heneiddio.