Mae hwn yn grŵp ar lein ar gyfer pobl sy'n byw gyda iselder ysbryd and gor-bryder.

Gall rhoi sylw i'r corff a'r ymdeimlad o symud gael effaith ddwys ar y ffordd yr ydym yn perthnasu an hunain. Os ydym yn gallu sylwi ar yr hyn sy'n teimlo'n iawn ynom, gallwn ddechrau adeiladu sylfaen i ddychwelyd i pan fydd dyddaiau anodd yn dod.

Gall ddawnsio a symud y corff gyda ymwybyddiaeth ysgafn alluogi, ein dychymyg i ddod yn fyw am eiliad, all hyn fod yn ddigon i roi 'rhyddhad cyffredin' i ni neu seibiant o gorbryder(corfforol, emosiynol a dychmygol) sydd wedi dod yn llai yn ddefnyddiol i ni wrth inni fynd o gwmpas ein dyddiau.

Dawnsio gydag eraill, gan wybod wrth i bob un ohonom symud, ein bod yn cael ein dal gan bwrpas cyffredin o ymchwilio i ‘beth sy’n ein helpu i ddod o hyd i ryddhad, yn gwneud inni deimlo’n well, neu’n dod â rhyddid bach ym mhob eiliad.

Gall y grŵp hwn fod yn atodol i therapi personol neu ddulliau cymorth eraill, ond nid yw'n therapi, ac nid yw'n cymryd lle ymyriadau clinigol eraill. Ond y gobaith yw ei fod yn therapiwtig yn ei effeithiau. Yr ymholiad artistig yw'r bwriad ac gyda'n gilydd.

Am fwy o wybodaeth ac os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch addasrwydd, e-bostiwch. caitomos@me.com